Privacybeleid

GDPR Sekretesspolicy

Det är viktigt att på förhand konstatera att vi gör vårt yttersta för att alla våra funktionella cookies gräns och anonymisera. Vi använder inte Google re-marketing. Och Google GA4 gör IP-adresserna anonyma. Av denna anledning är vår cookiebar inte obligatorisk.

Inledande bestämmelser 

På denna sida hittar du Ansvarigs sekretesspolicy. Du rekommenderas att läsa denna sekretesspolicy noggrant. Responsible är registrerad i Handelskammarens handelsregister under nummer 14 11 63 37 och bär namnet på denna webshop samt Armband. Ansvarig kan nås via e-post på info@arm-band.se.

Denna integritetspolicy förklarar hur Ansvarig hanterar behandlingen av personuppgifter. Det anges till exempel vilka (kategorier av) personuppgifter som samlas in och för vilket ändamål personuppgifterna används. Ansvarig anger även den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna.  

Ansvarigs behandling av personuppgifter faller inom de lagliga undantagsbestämmelserna. Av den anledningen har behandlingen inte rapporterats till den nederländska dataskyddsmyndigheten. 

Den registeransvarige förbehåller sig rätten att justera denna sekretesspolicy. Den aktuella integritetspolicyn uppdaterades senast 15-01-2023.

Typer, syften, rättsliga grunder och behandlingstid för personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige behandlar följande personuppgifter:

  • För-och efternamn;
  • E-postadress;
  • Telefonnummer;
  • Adressdata;
  • Bankkontonummer;
  • Betalningsmetod
  • Anonymiserade IP-adresser (tänk på Google GA4 utan remarketing)
  • Företagsnamn.

Den personuppgiftsansvarige behandlar dessa personuppgifter för alla klienter som den ingår avtal med. Den behandlar dessa uppgifter för att kontakta att spela in med dig, och för att genomföra sina skyldigheter som följer av avtalet.

E-postadressen eller telefonnummer kan också användas för att informera dig om beställningar, produkter eller tjänster i framtiden.

Behandlingen av dina uppgifter grundar sig på följande rättsliga grunder: klientens samtycke till behandlingen av hans personuppgifter och nödvändigheten för att avtalet fullgörs.

Personuppgifterna kommer att lagras så länge du har ett avtal med Ansvarig. Efter att avtalet mellan dig och Ansvarig har upphört kommer Ansvarig att ta bort dina personuppgifter från sina system.

Underlåtenhet att lämna personuppgifter innebär att inget avtal kan ingås.

Funktionella kakor  

Ansvarsfull användning på sin webbplats funktionella cookies. En cookie är en bit data som placeras på din dator av en webbplats. Varje gång du besöker den registeransvariges webbplats samlar den in grundläggande teknisk information, såsom genom vilken webbplats du kom till denna webbplats. Denna integritetspolicy gäller cookies och liknande teknik. Denna webbplats kan använda funktionella cookies för att ge besökarna skräddarsydd information, för att samla in information och för att spåra besökaren under besöket på webbplatsen. Detta hjälper Controllern att ge dig en bra användarupplevelse.

Referens till andra webbplatser 

Denna sekretesspolicy gäller endast denna webbplats.

Det är möjligt att denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte hanteras och/eller ägs av Ansvarig Part. Om du har nått en annan webbplats genom att klicka på en sådan länk, gäller integritetspolicyn för den webbplatsen. Ansvarig är inte på något sätt ansvarig för externa webbplatser eller för integritetspolicyn på dessa webbplatser. Den registeransvarige råder dig att läsa deras sekretesspolicy noggrant när du besöker externa webbplatser, innan du fortsätter på dessa webbplatser.

Överföring till tredje part 

Dina personuppgifter kommer att delas med tredje part om den personuppgiftsansvarige är skyldig att vidarebefordra dina personuppgifter till behöriga myndigheter på grundval av en rättslig skyldighet.

Skyddsåtgärder 

Den personuppgiftsansvarige har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller olaglig behandling. Webbplatsen har ett SSL-certifikat, vilket innebär att uppgifterna endast skickas över en säker anslutning.

Dina integritetsrättigheter 

Du har ett antal rättigheter baserat på den allmänna dataskyddsförordningen. Du har rätt att begära att den personuppgiftsansvarige inspekterar (art. 15 GDPR), korrigerar (art. 16 GDPR) och raderar (art. 17 GDPR) dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av personuppgifter (Art. 18 GDPR). Under vissa omständigheter har du även rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR) och rätt att göra invändningar (Art. 21 GDPR). Dessa integritetsrättigheter kan inte utövas i alla fall. Mer information finns på den nederländska dataskyddsmyndighetens webbplats om när det är möjligt att utöva en eller flera av dessa rättigheter.

Du kan skicka en begäran om att utöva en av dessa integritetsrättigheter till info@bracelets.nl. Ansvarig part strävar efter att svara på sådana önskemål inom två veckor.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy kan du skicka ett e-postmeddelande till info@bracelets.nl.

Om du vill lämna in ett klagomål på den personuppgiftsansvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter kan du göra det hos en tillsynsmyndighet (till exempel den nederländska dataskyddsmyndigheten).  

Du kan avregistrera dig från ett nyhetsbrev som är specifikt registrerat av dig själv genom att skicka ett e-postmeddelande till nyhetsbrev@bracelets.nl.